LAI FLY ADEMA és una empresa especialitzada en el sector agroalimentari i mediambiental, fundada l’any 2005, que neix per donar resposta a la creixent necessitat de preservació i protecció de la salut pública i del medi ambient.
Els serveis de la nostra empresa s’adapten a les necessitats de cada client, podent desenvolupar un assessorament integral o parcial, en funció del control que l’establiment o l’empresa ja estigui duent a terme amb el seu propi personal.
L’empresa s’enfoca a l’atenció al client, els nostres professionals estan altament qualificats. A més a més, mantenen un tracte directe i personalitzat amb els treballadors i responsables de l’empresa a qui s’assessora.
L’empresa, en el seu afany i preocupació per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients, es compromet a implantar i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat, en el marc de la norma ISO 9001:2015, que garanteixi la millora contínua de totes les seves activitats.
LAI (Laboratori i Assessorament Integral) es dedica a la pressa de mostres i anàlisis fisicoquímics i microbiològics d’aigua, aliments, superfícies i ambientals, així com plans d’autocontrol en seguretat alimentaria i formacions reglamentàries de manipuladors d’aliments.
FLY (Control de plagues)  es dedica al prevenció, detecció i control de plagues en establiments i en l’àmbit domèstic (desratització, desinsectació, desinfecció,…).
ADEMA (Alfa Despatx d’Enginyeria de Medi Ambient) implanta i controla aspectes relatius a redacció d’avaluacions d’impacte ambiental, seguiment mediambiental d’obres civils, assessorament mediambiental a empreses, documentació ambiental necessària per obertura de comerç, així com altres projectes mediambientals (restauracions ambientals, instal·lació de sanejaments autònoms, separadors de greixos, separadors d’hidrocarburs, etc)

Website Pages